Ponieważ troska o bezpieczeństwo i jakość informacji jest dla nas najwyższym priorytetem firma MedApp S.A. potwierdza te starania odpowiednimi certyfikatami.

Aktualnie posiadane certyfikaty to: