W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:

  • Michał Biskup – Członek Rady Nadzorczej
  • Ralf Saykiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Dominik Lipiec – Członek Rady Nadzorczej
  • Wiktoria Guzik – Członek Rady Nadzorczej