Raporty bieżące

NR 1/01/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURS OFERT NR 1/01/2017 z dnia 13.01.2017 r.     ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres: MedApp S.A. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków tel. +48 533 306 116 e-mail: mateusz.kierepka@medapp.pl Adres strony internetowej zamawiającego: www.medapp.pl   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kody CPV: 22459000-2 – Bilety 60400000-2...

Read More

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Zarząd MEDAPP SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki...

Read More

Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym podpisaną umowę, na podstawie której zadania Autoryzowanego Doradcy dla Spółki wykonuje INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Autoryzowany Doradca”). Autoryzowany Doradca współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz...

Read More

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd MEDAPP S.A. („Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 r. na mocy uchwały nr 26/2016 odwołuje z funkcji Członków Rady Nadzorczej Panią Martę Forszpaniak i Pana Davida Odrakiewicza oraz powołało na mocy uchwały nr 27/2016 na...

Read More

NR 1/05/2016 – składanie ofert – konkurs

Kraków, 17.05.2016 ZAPROSZENIE   do składania ofert na realizację zamówienia: Usługa doradcza w zakresie przygotowania produktu Wnioskodawcy EKG MHEALTH SOFTWARE do standardów i wymogów FDA (Food and Drug Administration) celem uzyskania certyfikatu FDA uprawniajacego do wprowadzenia produktu na rynek Stanów Zjednoczonych.   Szczegółowe informacje...

Read More

Raport nr 1/2016 (ESPI)

Szanowni Państwo, poniżej link do raportu bieżącego  – dotyczącego korekty numeracji raportu bieżącego 32/2015 (ESPI) dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Yellow Hat SA w dniu 30 grudnia 2015 roku. Raport 1/2016 (ESPI)

Read More

Raport nr 32/2015

Szanowni Państwo, poniżej link do raportu bieżącego  – dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Yellow Hat SA w dniu 30 grudnia 2015 roku. Raport 32/2015 (ESPI)

Read More