Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki MEDAPP SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust....

Read More

NWZ Yellow Hat S.A.

Szanowni Państwo, Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 22 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w...

Read More