ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej produktu, otrzymają Państwo po dostarczeniu do nas oryginału podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności. Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą oraz drogą mailową jako skan podpisanej i opieczętowanej oferty. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.

Konferencja var Sovia = new Tech();

Konferencja var Sovia = new Tech(); z udziałem MedApp już za nami. Możliwość wystąpienia na tej samej scenie i indywidualne spotkanie z CEO Microsoft, to niesamowite doświadczenie, ale także potwierdzenie, że rozwój naszych produktów w oparciu o rozwiązania giganta z Redmond było doskonałym wyborem....

Read More

NR 1/01/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT KONKURS OFERT NR 1/01/2017 z dnia 13.01.2017 r.     ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres: MedApp S.A. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków tel. +48 533 306 116 e-mail: mateusz.kierepka@medapp.pl Adres strony internetowej zamawiającego: www.medapp.pl   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kody CPV: 22459000-2 – Bilety 60400000-2...

Read More

Złoty Laur dla MedApp S.A. w kategorii: Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka

Kapituła Konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica wyłoniła laureatów tegorocznej, VI edycji i postanowiła Nagrodę Złoty Laur przyznać firmie MedApp S.A. za  projekt – Inteligentny System Telemedyczny.   Konkurs „Laur Innowacyjności” jest promocją innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny...

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki MEDAPP SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust....

Read More

NR 1/05/2016 – składanie ofert – konkurs

Kraków, 17.05.2016 ZAPROSZENIE   do składania ofert na realizację zamówienia: Usługa doradcza w zakresie przygotowania produktu Wnioskodawcy EKG MHEALTH SOFTWARE do standardów i wymogów FDA (Food and Drug Administration) celem uzyskania certyfikatu FDA uprawniajacego do wprowadzenia produktu na rynek Stanów Zjednoczonych.   Szczegółowe informacje...

Read More

Nowa witryna Yellow Hat S.A.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną  witryny internetowej Yellow Hat S.A.. Znajdą Państwo na niej informacje dotyczące całego wachlarza naszych produktów oraz prowadzonych projektów. Oprócz dostępu do dokumentów oraz aktualnych wiadomości z życia Spółki,  zachęcamy do zapoznania się z obszernym działem...

Read More

NWZ Yellow Hat S.A.

Szanowni Państwo, Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 22 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w...

Read More

Debiut na rynku New Connect GPW

Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragniemy poinformować, że spółka Yellow Hat S.A. zadebiutuje na rynku New Connect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w środę, 19 października 2011 roku o godz. 11:25. Debiut odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, Warszawa) w Sali New...

Read More