Specjalizacja sektorowa poprzez fuzję Yellow Hat z MedApp

 • Yellow Hat jest spółką notowaną na rynku NewConnect, historycznie specjalizującą się w działalności wydawniczej opartej o aplikacje mobilne.
 • MedApp – innowacyjny start-up technologiczny działający na rynku mobilnych aplikacji medycznych – jest w trakcie fuzji z Yellow Hat.
 • Strategicznym kierunkiem rozwoju ww. podmiotów – po połączeniu operujących pod firmą MedApp S.A. – będzie zwiększanie specjalizacji w obszarze innowacyjnych rozwiązań mobilnych dla branży medycznej.

Charakterystyka rynku

40%
 • Według raportu PwC, globalny rynek aplikacji mHealth wzrośnie ponad sześciokrotnie w latach 2013-2017.
 • Unijny rynek aplikacji mobilnych wart jest 17.5 mld EUR, a w ciągu 5 lat może wzrosnąć nawet do 63 mld EUR.
 • Ponad 40% Polaków, czyli niemal 16 mln osób, korzysta z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych. Podobna liczba użytkowników korzysta z aplikacji mobilnych.
 • W 2014 r. udział smartfonów w całości ruchu w polskim Internecie wzrósł o 277%, w porównaniu ze średnim wzrostem na świecie na poziomie 39%.
 • Sprzedaż smartfonów w Polsce wyniosła w 2014 r. ponad 6.5 mln sztuk, a w roku 2016 może wynieść nawet 8.6 mln.
60%
 • 60% Polaków używa smartfonów co najmniej raz dziennie.
 • Unijny rynek aplikacji mobilnych może w ciągu 5 lat urosnąć do wartości 63 mld EUR.
 • Liczba użytkowników smartfonów korzystających z aplikacji mobilnych wyniesie 60% w 2015 r., co daje wzrost aż o 14pp. względem roku ubiegłego.