EN DE

Czym jest Carna Life?

Analityczny system telemedyczny

Carna Life to innowacyjne narzędzie, przy pomocy którego pacjenci w bardzo prosty sposób mogą rejestrować swoje badania, a lekarze je opisywać. Analizę danych wspomagają inteligentne algorytmy, które odpowiadają za interpretację wyników i ich priorytetyzację, jeśli badanie wymaga szczególnej interwencji specjalisty medycznego.

System pracuje na systemach Windows 10, Android, iOS. Dzięki temu niemal każdy użytkownik może skorzystać z tego rozwiązania, niezależnie od tego jakie urządzenie przy sobie posiada. Carna Life to system modułowy, dlatego nie jest wymagane instalowanie całego rozwiązania. Co istotne, pracuje on w chmurze, a zapisane dane są nie tylko szyfrowane, ale także zabezpieczone przed ich wykradzeniem.

Aplikacja działa zarówno online jak i offline (podgląd danych). W ten sposób lekarz będzie mógł sprawdzić odczyt z każdego miejsca na ziemi, podobnie jak pacjent, który będzie mógł przekazać wyniki swoich badań do konsultacji lekarskiej.

Każda wartość zmierzona i rozpoznana przez nasze algorytmy, po zatwierdzeniu przez specjalistę, może zostać przedstawiona w sposób graficzny, w postaci wykresów czy tabel.

W miarę przybywania nowych danych, nasze statystyki stają się coraz bardziej kompletne, a wykresy pełniejsze, co w pozytywny sposób przekłada się na komfort pracy specjalistów. Wystarczy bowiem jeden rzut oka, aby lekarz mógł postawić diagnozę.

Całość z danymi teleadresowymi pacjenta sprawia, że raport z badania powstały dzięki Carna Life jest profesjonalnie przygotowaną dokumentacją.

Rodzaje pakietów

Analityczny system telemedyczny Carna Life można podzielić na trzy główne moduły: LITE, PRO i SYSTEM. Istnieją jeszcze dwa moduły, które wspomagają każdy z powyższych trzech: HOLO i SERVER.

Carna Life Lite

Badania, które można zarejestrować w aplikacji:

 • EKG (elektrokardiografia)
 • Domowa dializa pozaotrzewnowa
 • Spirometria
 • Pulsoksymetria
 • Badania laboratoryjne – cholesterol, morfologia, mocz
 • Temperatura
 • Waga
 • Poziom cukru
 • Ciśnienie krwi
 • Monitoring spożywania płynów/pokarmów w ciągu dnia
 • Analiza składu ciała
 • TK (tomografia komputerowa)
 • Rezonans
 • Badanie słuchu
 • KTG (kardiotokografia),
 • Badanie dermatologiczne

Przy pomocy tego modułu pacjent może śledzić zmiany w swoich wynikach, odbierać raporty od lekarzy i wysyłać do nich badania do opisu. Dzięki temu użytkownik może stale monitorować m.in. poziom cukru, nadciśnienia, gorączki bądź hipotermii, migotania przedsionków, tachykardii, zaburzeń komorowych.

Carna Life Pro, Carna Life System

Głównym zastosowaniem w/w modułów jest diagnostyka kardiologiczna. Drugą najważniejszą funkcją jest możliwość weryfikacji wyników badań pacjentów w czasie bliskim rzeczywistemu. Dzięki temu lekarz może stale diagnozować pacjentów i monitorować stan ich cukrzycy, nadciśnienia, gorączki bądź hipotermii, migotania przedsionków, tachykardii, zaburzeń komorowych. Aplikacje odbiera alarmy w przypadku zdarzeń zagrażających życiu.

Wyróżnikiem modułu Carna Life System od Carna Life Pro jest możliwość zarządzania użytkownikami systemu oraz placówkami. Umożliwia to administratorowi systemu przypisywanie pacjentów i lekarzy do poszczególnych placówek lub oddziałów w placówce medycznej.

Carna Life Holo

Główne zastosowanie tego modułu to radiografia i chirurgia. Carna Life Holo pomaga zwizualizować skany badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy echa serca w 3D. Specjalista ma możliwość m.in. przed operacją obracania zeskanowanego organu czy zajrzenia w jego głąb, co pozwala na lepsze przygotowanie do zabiegu i skrócenie czasu jego trwania. Aplikacja najlepiej funkcjonuje na okularach HoloLens firmy Microsoft umożliwiających oglądanie renderów w rozszerzonej rzeczywistości.

Carna Life Server

Chmurowa aplikacja zainstalowana na serwerze Azure, działająca 24/7, odpowiadająca za archiwizację danych medycznych, danych pacjentów, analizę i interpretację badań z urządzeń biomedycznych i tych wprowadzonych przez pacjentów/lekarzy ręcznie. Odbiera badania przesłane przez urządzenia wyposażone w Wi-fi lub GSM.

wdrożenie
Jesteś zainteresowany / zainteresowana wdrożeniem systemu Carna Life?

+48 533 306 116

biuro@medapp.pl

Media społecznościowe
Formularz kontaktowy