EN DE

Małe i średnie przychodnie

Małe i średnie przychodnie

Małe i średnie placówki mogą świadczyć tanie usługi telemedyczne. Nawet jeśli same nie świadczą usług kardiologicznych, dzięki wykorzystaniu systemu Carna Life będą mogły rozszerzyć pakiet o dodatkowe badania EKG w placówce, jak i poza nią. Dzięki monitorowaniu pacjentów w domu średnie placówki mają dodatkowe miejsca dla nowych pacjentów, którzy czekają na udzielenie usługi opieki medycznej.

Korzyści dla placówki medycznej:

 • poszerzenie oferty usług diagnostyki kardiologicznej dla pacjentów
 • dywersyfikacja przychodów dla placówki medycznej
 • większe grono zadowolonych pacjentów
 • koszt badań dla pacjenta nie ulega zmianie
 • większa liczba wykonywanych badań
 • dodatkowe narzędzie do monitorowania stanu zdrowia pacjentów – wyróżnienie się na tle konkurentów
 • możliwość świadczenia usług telemedycznych dla innych placówek
 • dostęp mobilny (Android, iOS, Windows) dla każdego pracownika placówki
 • konto administracyjne do zarządzania pacjentami oraz użytkownikami
 • cyfrowe repozytorium badań

Co oferujemy:

 • rozliczenie marżowe w zależności od generowanej liczby badań
 • zaopatrzenie w profesjonalny sprzęt medyczny,
 • stały serwis sprzętu i oprogramowania
 • dostarczenie materiałów oraz informacji o usługach na stronę www placówki oraz pomoc w przygotowaniu informacji na stronie www.carna.life
 • przeszkolenie personelu
 • stałe świadczenie usług

Współpraca możliwa jest bez ponoszenia dużych kosztów utrzymania infrastruktury i zakupu drogiego sprzętu medycznego.