EN DE

Pierwszy w Polsce zabieg ablacji z prezentacją systemu Carna Life

29.05.2017

W maju bieżącego roku w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie przeprowadzono zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków (wykonywany w celu trwałego wyleczenia zaburzenia rytmu serca), w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości analitycznego systemu telemedycznego Carna Life.