Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 01.07.2020

Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 30.06.2020

Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku

download
EBI 20.06.2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MEDAPP Spółka Akcyjna

download
EBI 09.06.2020

Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2020 roku

download
EBI 02.06.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał

download
EBI 28.05.2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki MedApp Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

download