EN DE

MedApp i prof. Dariusz Dudek otwierają centrum telemedyczne

01.12.2017

MedApp podpisał umowę inwestycyjną z Premium Lease & Finance (PLF), na mocy której nabędzie 50 proc. udziałów w spółce Telemedica prowadzącej działalność w zakresie centrum telemedycznego. Dzięki zawartemu porozumieniu MedApp wdroży ponadto system Carna Life w dwóch firmach.

 Centrum telemedyczne korzystać będzie z pełnych możliwości systemu Carna Life. Zakładamy, że będzie funkcjonować w trybie 24/7, oferując możliwość monitorowania i diagnozowania stanu zdrowia pacjentów w zakresie wielu chorób, w szczególności schorzeń kardiologicznych. Dzięki możliwości prowadzenia badań i profilaktyki bez konieczności wychodzenia z domu jakość życia wielu osób poprawi się – komentuje Mateusz Kierepka, prezes MedApp.

Do tej pory Telemedica w 100 proc. kontrolowana była przez PLF, która reprezentuje prof. Dariusz Dudek, uznany kardiolog i autorytet w dziedzinie telemedycyny. MedApp nabędzie 50 proc. udziałów Telemedica w zamian za wkład pieniężny w wysokości 250 tys. zł, a 50 proc. akcji pozostanie w rękach PLF. Strony umowy zobowiązały się ponadto, że do 11 grudnia 2017 r. zawrą szereg umów towarzyszących, m.in. w zakresie wdrożenia systemu telemedycznego CarnaLife dla firm Intercard i CarintArt oraz zawiązania konsorcjum MedApp – Telemedica w celu utworzenia centrum demonstracyjnego rozwiązań telemedycznych pod nazwą „Center of Exellence”. Zgodnie z zawartą umową zostanie również utworzona rada naukowa skupiona wokół MedApp, w której skład wejdą wybitni eksperci z zakresu medycyny i IT.