Obowiązki.

 • Wsparcie Zarządu i pozostałych komórek organizacyjnych w bieżącej działalności Spółki (wsparcie organizacyjne i administracyjne);

 • Zarządzanie obiegiem dokumentów (w tym: obsługa bieżącej korespondencji, przesyłek firmowych, archiwizacja dokumentów);

 • Ścisła współpraca z biurem kadrowo-księgowym w tym opisywanie faktur, prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych, wystawianie faktur dla kontrahentów, nadzór nad dokumentami kadrowymi;

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi (kancelaria prawna, RODO, firma sprzątająca, biura tłumaczeń, firmy kurierskie) oraz regulatorami (ZUS, US i in.);

 • Organizacja i rozliczanie podróży służbowych pracowników i współpracowników;

 • Sporządzanie dokumentów i przygotowywanie raportów (w tym podstawowych raportów kadrowo-księgowych) na potrzeby Spółki;

 • Zamawianie materiałów biurowych i spożywczych;

 • Obsługa gości i interesantów;

 • Organizacja i obsługa spotkań.

Wymagane kompetencje.

 • Min 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (asystent, pracownik administracji) – doświadczenie w pracy w spółce akcyjnej będzie dodatkowym atutem;

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 • Komunikatywność i umiejętność budowania relacji;

 • Biegła znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych;

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej – samodzielność i umiejętność ustalania priorytetów;

 • Wielozadaniowość i umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Szybkość uczenia się;

 • Umiejętność nieszablonowego myślenia i wykorzystania go na stanowisku pracy;

 • Prawo jazdy kat. B.

Korzyści.

 • Umowa o pracę;

 • Niezbędne narzędzia pracy;

 • Dostęp do unikalnego know-how;

 • Przyjazna atmosfera pracy i wsparcie zgranego zespołu;

 • Uczestnictwo w ciekawych projektach oraz wyzwania umożliwiające rozwój własnych kompetencji i nabywanie nowych umiejętności.

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl