Obowiązki.

 • projektowanie, tworzenie i utrzymanie wydajnego, niezawodnego kodu .NET

 • opracowywanie oprogramowania dla usług przetwarzania w chmurze Azure przy użyciu platform rodziny .NET

 • rozwiązywanie i naprawianie błędów w istniejącym oprogramowaniu

 • utrzymanie wysokiej jakości kodu

 • weryfikacja poprawności otrzymanego kodu

 • tworzenie dokumentacji technicznej

Wymagane kompetencje.

 • tytuł licencjata z Informatyki bądź podobnego lub odpowiadającego kierunku formalnej edukacji

 • minimum dwa lata doświadczenia w programowaniu w języku C#

 • minimum dwa lata doświadczenia w MsSql

 • doświadczenie w .NET Frameworks po 4.6v

 • doświadczenie w stosowaniu kontenerów Docker’a

 • doświadczenie w zarządzaniu repozytoriami Git

 • doświadczenie w Azure DevOps

 • mile widziane doświadczenie w TypeScript/React/Angular/JavaScript oraz aplikacjach UWP i WPF

 • umiejętność tworzenia i utrzymania architektury mikrousług

 • zainteresowanie informatyką

 • zdolność analitycznego myślenia

 • umiejętność szybkiego uczenia się

 • umiejętność pracy w grupie i komunikatywność

 • umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim

Stosowane technologie:

Git

Visual Studio 2019

Teams

Azure

Korzyści.

 • praca w małym zespole programistów budującym pozycję lidera na rynku rozwiązań dla opieki zdrowotnej

 • możliwość pracy nad trudnymi, a zarazem fascynującymi projektami

 • współpraca z utalentowanymi i pełnymi pasji ekspertami w dziedzinie najbardziej zaawansowanych i najnowocześniejszych technologii

 • praca w firmie wyróżnionej na liście najlepszych miejsc do pracy według Instytutu Great Place to Work®, gdzie wspaniała atmosfera przeplata się z dbałością o autentyczne wartości

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl