Obowiązki

 • ścisła współpraca z zespołem inżynierów i specjalistów medycznych

 • sporządzenie procedur telemedycznych dla personelu medycznego w celu zautomatyzowania dostępu do leczenia

 • opracowanie i wdrożenie algorytmów do pozyskiwania informacji z EKG oraz innych sygnałów biomedycznych

 • weryfikacja poprawności i wydajności opracowanych wdrożeń w różnych zestawach danych klinicznych

Wymagane kompetencje

 • tytuł licencjata z inżynierii biomedycznej, elektrotechniki lub innej dyscypliny naukowej

 • powyżej 2 lat doświadczenia w pracy w zakresie przetwarzania sygnałów biomedycznych i/lub algorytmów aparatury medycznej

 • doświadczenie w pracy z powierzchniowymi sygnałami EKG oraz algorytmami odpowiadającymi za ich przetwarzanie

 • umiejętność komunikacji oraz sporządzania pisemnej i ustnej dokumentacji w języku angielskim

 • zdolność do tworzenia, kreatywnego myślenia oraz zaradność

Mile widziane

doświadczenie w tworzeniu publikacji naukowych

praktyczna znajomość biostatystyki

rozumienie pojęcia własności intelektualnej

doświadczenie w programowaniu w językach C, C++ i Python

Stosowane technologie

DevOps Azure

Azure

Teams

Korzyści

 • praca w małym zespole programistów budującym pozycję lidera na rynku rozwiązań dla opieki zdrowotnej

 • możliwość pracy nad trudnymi, a zarazem fascynującymi projektami

 • współpraca z utalentowanymi i pełnymi pasji ekspertami w dziedzinie najbardziej zaawansowanych i najnowocześniejszych technologii

 • praca w firmie wyróżnionej na liście najlepszych miejsc do pracy według Instytutu Great Place to Work®, gdzie wspaniała atmosfera przeplata się z dbałością o autentyczne wartości

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona).
Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl
pl_PLPolish