Obowiązki.

 • Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable C++ code

 • Developing software for a Mixed Reality (AR) system

 • Developing new exciting features

 • Troubleshooting and fixing errors in existing software

 • Help maintain code quality

 • Verifying provided code

 • Creating technical documentation

 • Debugging and profiling

Wymagane kompetencje.

 • Bachelor's degree in Computer Science/Biomedical Engineering or similar or equivalent formal education

 • Minimum 2 years of experience in C++ programming

 • Interest in MR/VR/AR technology

 • Analytical thinking skills

 • Ability to learn quickly

 • Good communication and team working skills

 • Good communication in English

 • Very good knowledge of modern C++ (11/14/17) programming language

Stosowane technologie:

MSVC++

Git

Visual Studio 2019

Teams

HoloLens

Korzyści.

 • Participation in interesting projects and challenges enabling the acquisition of new skills

 • Professional and dynamic work environment

 • Access to unique know-how

 • Friendly work atmosphere and support of a well-integrated team

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl