Obowiązki.

 • Bereitstellung neuer Funktionalitäten für die mobile Anwendung

 • Proaktive Teamarbeit, um das erstellte Produkt basierend auf unserer eigenen Erfahrung zu entwickeln

 • Sicherstellung der Codequalität während des gesamten Anwendungsentwicklungsprozesses

 • Fehlererkennung und Fehlerbehebung in vorhandener Software

 • Hilfe bei Erhaltung der Codequalität

 • Überprüfung des bereitgestellten Codes

 • Erstellung der technischen Dokumentation

Wymagane kompetencje.

 • minimum 1,5 roku doświadczenia z Swift 4.2+, Xcode 10 w tworzeniu interfejsów użytkownika

 • znajomość wytycznych HIG Apple, najlepszych praktyk dotyczących projektowania, jak i wytycznych co kodowania i nazewnictwa

 • dobra znajomość wzorców projektowych oraz zasad architektury oprogramowania

 • doświadczenie w tworzeniu responsywnych layoutów

 • doświadczenie w połączeniu Bluetooth z zewnętrznymi urządzeniami

 • zdolność analitycznego myślenia

 • umiejętność szybkiego uczenia się

 • umiejętność pracy w grupie i komunikatywność

 • umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim

Stosowane technologie:

DevOps Azure

Teams

Azure

Korzyści.

 • praca w małym zespole programistów budującym pozycję lidera na rynku rozwiązań dla opieki zdrowotnej

 • możliwość pracy nad trudnymi, a zarazem fascynującymi projektami

 • współpraca z utalentowanymi i pełnymi pasji ekspertami w dziedzinie najbardziej zaawansowanych i najnowocześniejszych technologii

 • praca w firmie wyróżnionej na liście najlepszych miejsc do pracy według Instytutu Great Place to Work®, gdzie wspaniała atmosfera przeplata się z dbałością o autentyczne wartości

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl