Obowiązki.

 • Wsparcie w przygotowaniu prezentacji na spotkania z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi

 • Monitorowanie rynku, branży i konkurencji

 • Tworzenie tekstów marketingowych

 • Przygotowanie raportów i analiz

 • Współtworzenie i realizacja działań marketingowych oraz ocena ich efektywności

 • Dbałość o wizerunek firmy

Wymagane kompetencje.

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów - preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing lub pokrewne

 • Bardzo dobra znajomość MS PowerPoint

 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu promocji firmy i narzędzi mediów społecznościowych

 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych i marketingowych

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

 • Wykazywanie inicjatywy i kreatywności

 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań

 • Dobra znajomość pakietu MS Office

Korzyści.

 • Po zakończeniu stażu możliwość stałej współpracy

 • Uczestnictwo w ciekawych projektach oraz wyzwania umożliwiające nabywanie nowych umiejętności

 • Profesjonalne i dynamiczne środowisko pracy

 • Dostęp do unikalnego know-how

 • Przyjazna atmosfera pracy i wsparcie zgranego zespołu

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl