Obowiązki.

 • Wsparcie Działu Sprzedaży w codziennej pracy;

 • Monitorowanie rynku, branży i konkurencji;

 • Przygotowanie raportów, analiz oraz materiałów sprzedażowych;

 • Wsparcie w przygotowywaniu prezentacji na spotkania z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi;

 • Współtworzenie i realizacja działań sprzedażowych;

 • Monitoring projektów współfinansowanych z grantów pod kątem ich dopasowania do Spółki i przetargów odpowiadających na oferowane przez Spółkę rozwiązania;

 • Dbałość o wizerunek firmy,

 • Realizacja innych bieżących zadań w Dziale Sprzedaży.

Wymagane kompetencje.

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów - preferowane kierunki: ekonomia, zarzadzanie i marketing lub pokrewne;

 • Bardzo dobra znajomość Power Pointa;

 • Znajomość zagadnień z zakresu sprzedaży, marketingu będzie dodatkowym atutem;

 • Dobra znajomość języka angielskiego;

 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

 • Wykazywanie inicjatywy i kreatywności;

 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;

 • Dobra znajomość́ pakietu MS Office.

Korzyści.

 • Po zakończeniu stażu (2 miesiące) możliwość stałej współpracy;

 • Uczestnictwo w ciekawych projektach oraz wyzwania umożliwiające rozwój własnych kompetencji i nabywanie nowych umiejętności;

 • Profesjonalne i dynamiczne środowisko pracy;

 • Dostęp do unikalnego know-how;

 • Przyjazna atmosfera pracy i wsparcie zgranego zespołu.

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl