Obowiązki.

 • Przeprowadzanie testów manualnych

 • Współpraca z programistami

 • Raportowanie wyników testów

 • Tworzenie scenariuszy testowych

Wymagane kompetencje.

 • Minimum rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • Student informatyki lub podobnego kierunku pokrewnego (student)

 • Dostępność na pełen etat

 • Znajomość systemów zgłaszania i śledzenia błędów, umiejętności analitycznych

 • Dobra znajomość języka angielskiego

Korzyści.

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy

 • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji

 • Ambitna i odpowiedzialna praca w innowacyjnej i rozwijającej się firmie

 • Uczestnictwo w ciekawych projektach oraz wyzwania umożliwiające rozwój własnych kompetencji i nabywanie nowych umiejętności

 • Duża samodzielność pracy

 • Przyjazna atmosfera pracy i wsparcie zgranego zespołu

Zgłoszenia prosimy słać na adres praca@medapp.pl z nazwą stanowiska w tytule maila oraz następującą klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MedApp S.A. dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

W związku z Pani/Pana aplikacją do MedApp S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MedApp S.A. (dalej „MedApp”) z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w MedApp. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu MedApp (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@medapp.pl