Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 1.07.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2022 roku MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 28.06.2022

Złożenie zgłoszenia produktu CarnaLife Holo do Agencji Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych (U.S. Food and Drug Administration, FDA) MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 23.06.2022

Zawarcie Umowy współpracy zawierającej warunki licencji Systemu CarnaLife Holo ze spółką AWP P_C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 03.06.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 03.06.2022

Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 16.05.2022

Otrzymanie certyfikacji dla produktu CarnaLife Holo na rynku Federacyjnej Republiki Brazylii MEDAPP S.A.

Pobierz