Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 17.03.2022

Raport dotyczący złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o czasowe zawieszenie postępowania dotyczącego zatwierdzenia Prospektu MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 1.03.2022

Zawiązanie spółki zależnej względem MedApp S.A. – MedApp Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorfie MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 11.02.2022

Zawarcie Umowy o Dofinansowanie Projektu w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 25.01.2022

Zawarcie umowy na wykonanie systemu „Radiology Information System (RIS)” ze spółką Helimed Diagnostic Imaging Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Katowicach MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 19.01.2022

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 14.01.2022

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w stosunku do akcjonariatu emitenta MEDAPP S.A.

Pobierz