EN DE

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 9 listopada 2012 roku od Prezesa Zarządu Yellow Hat S.A.

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację

o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Yellow Hat S.A

Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych w wyniku umowy zbycia akcji serii B, zbyła 1.958.500 akcji Emitenta.