EN DE

Jednostkowy raport roczny za 2013 rok

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2013 rok.
Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

17142749_YEL_-_raport_roczny_2013-0

17142749_YEL_-_zal.nr1_sprawozdanie_finansowe_2013-1

17142749_YEL_-_zal.nr2_sprawozdanie_zarzadu_2013-2

17142749_YEL_-_zal.nr3_opinia_i_raport_z_badania_2013-3