EN DE

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

Zarząd spółki MEDAPP S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

24411062_MedApp_Jednostkowe_Oswiadczenia_Zarzadu

24411062_MedApp_JednostkowyRaportRoczny_za_2015

24411062_MedApp_Sprawozdanie_Jednostkowe

24411062_MedApp_SprawozdanieZarzaduJednostk_2015

24411062_MedappSA_Opinia_i_raport_BieglegoJSF-4