EN DE

ESPI - 2/2018

03.01.2018

Korekta raportu ESPI 1/2018

Zarząd Kancelaria MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie, przekazuje korektę raportu ESPI nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku. Korekta polega na zmianie daty zawarcia umów na dzień 30 grudnia 2017 roku oraz zmianie treści z „przedmiotem niniejszej umowy” na „przedmiotem obu umów”.

Poniżej skorygowana treść raportu:
Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącym zawarcia umowy inwestycyjnej nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczącego zawarcia istotnych umów wraz z informacją aktualizującą niniejszym informuje, informuje że w dniu 30 grudnia 2017 r. zawarte zostały umowy na wdrożenie Systemu CarnaLife dla firm Intercard Sp. z o.o. oraz CarintArt Sp. z o.o.
Przedmiotem obu umów jest świadczenie przez MEDAPP usługi dostępu do systemu telemedycznego CarnaLife wspomagającego udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów. Umowa została zawarta na 5 lat. Wynagrodzenie za świadczenie usług będzie oparte na ilości aktywowanych użytkowników (pacjentów) – za każdego aktywowanego użytkownika MedApp otrzyma wynagrodzenie miesięczne. Wdrożenie systemu dla obu firm zakończy się do 23 lutego 2018.