EN DE

EBI - 2/2018

01.02.2018

Korekta raportu nr 1/2018

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI 1/2018 z dnia 31.01.2018r. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 roku;
  • raport roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

W korygowanym raporcie EBI nr 1/2018 błędnie podano datę raportu rocznego za 2017r. podając, że będzie komunikowany 31 maja 2018r. podczas, gdy raport zostanie opublikowany 30 maja 2018r.

 

Było:

raport roczny za 2017 r. – 31 maja 2018 roku

Jest:

raport roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 roku

 

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.