EN DE

Korekta raportu okresowy za II kwartał 2014 r.

 

Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje korektę raportu okresowego za II kwartał 2014 roku.

Raport kwartalny opublikowany w dniu 14 sierpnia 2014 roku raportem kwartalnym nr 19/2014 zawiera błąd pisarski na stronie 8 oraz 9 w opisie kolumny skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W opublikowanym raporcie kolumna była opisana ” Za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013″ a powinna być ” Za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014″

Treść raportu okresowego za II kwartał 2014 roku po poprawieniu błędu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

17243877_YEL_-_raport_kwartalny_2014Q2_-_korekta-0