EN DE

Korekta raportu: Uzupełnienie raportu 5/2019 – Odwołanie członka organu zarządzającego i powołanie osoby zarządzającej

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 6/2019 z dnia 22 maja 2019 roku. Emitent na skutek problemów technicznych opublikował błędnie kwestionariusz osobowy na podstawie §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. Emitent nie zamieścił w raporcie następujących danych:

– szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

– informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

– informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

W załączniku do niniejszego raportu znajduje się poprawiona informacja dotycząca nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Załącznik:

Kwestionariusz Osobowy – R.Ligezinski