EN DE

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd MEDAPP S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.09.2017 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. AMIDA CAPITAL SP. Z O. O. S.K.A., posiadająca 58 360 000 głosów, co stanowiło 99,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 46,50% głosów ogółem w Spółce.