EN DE

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MEDAPP S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2016 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiadająca 58.000.000 akcji,

2. Omegia Spółka Akcyjna posiadająca 20.443.035 akcji.

Łącznie 78.443.035 akcji co stanowiło 100,00 % ogólnej liczby głosów na WZ i 77,67 % głosów ogółem w Spółce.