EN DE

Negocjacje w zakresie projektu telemedycznego w Kazachstanie

Spółka MedApp informuje, że powzięła wiadomość o podpisaniu między ministerstwem zdrowia Republiki Kazachstanu i Microsoft porozumienia w zakresie przeprowadzania testów rozwiązań telemedycznych na terenie Kazachstanu. Przedstawiciele MedApp uczestniczyli w tych rozmowach, których efektem było wskazane porozumienie i wedle wiedzy spółki, MedApp będzie partnerem Microsoft wdrażającym rozwiązania telemedyczne będące przedmiotem porozumienia. Porozumienie dotyczy w szczególności pilotażowego wdrożenia w szpitalu w Astanie systemu telemedycznego Carna Life, testową implementację – w tym samym Szpitalu – rozwiązania do wizualizacji 3D wykorzystującego HoloLens, a także dostarczenie aplikacji (CarnaLife) i niezbędnych urządzeń diagnostycznych dla Uniwerystetu Medycznego w Astanie na potrzeby badań przesiewowych.

Niezwłocznie po uzyskaniu oficjalnego potwierdzenia ze strony Microsoft spółka przekaże raport bieżący dotyczący realizacji ww. projektu.