EN DE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki MEDAPP SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

24411162_Medapp_formularze_do_glosowania

24411162_Medapp_ogloszenie

24411162_Medapp_ogolna_liczba_akcji

24411162_Medapp_projekty_uchwal