EN DE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki MedApp SA niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

27548069_formularze_do_glosowania_2

27548069_ogloszenie_medapp_0

27548069_projekty_uchwal_medapp_1