EN DE

Otrzymanie dofinansowania od firmy Microsoft

Zarząd Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż 23 sierpnia 2017 roku podpisał umowę z firmą Microsoft, na mocy której Microsoft przekaże spółce bezzwrotnie 30 tys. USD na rozbudowę funkcjonalności systemu Carna Life Holo o tworzenie trójwymiarowych obrazów mózgu, klatki piersiowej, układu krwionośnego, wątroby i płuc.

Umowa będzie obowiązywać do 1 grudnia 2017 r., a wsparcie pieniężne zostanie wypłacone w kilku transzach:

$7,500 – 1 października 2017r.;

$8,000 – 1 listopada 2017 r.;

$7,900 – 15 listopada 2017 r.,

$6,600 – 1 grudnia 2017 r.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe dofinansowanie przyczyni się do sukcesywnej realizacji strategii rozwoju Spółki i docelowo przełoży się na pozyskanie klientów dla usług i produktów oferowanych przez Emitenta