EN DE

Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 marca 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta od:

– MedeHealth Sp. z o.o. o bezpośrednim przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA Emitenta,
– Premium Lease & Finance Sp. z o.o. o pośrednim przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA Emitenta,
– Pana Dariusza Dudka o pośrednim przekroczeniu 5% udziału w głosach na WZA Emitenta.

Otrzymane zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 29837612_2018.03.08_Zawiadomienia.pdf