EN DE

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy – korekta

 

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 5/2018 z dnia 28 marca 2018 r. o tytule „Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy” z uwagi na błędną numerację raportu w systemie ESPI. Emitent opublikował raport jako nr 5/2018, gdy powinno być 6/2018. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i została przedstawiona poniżej.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69b ustawy o ofercie publicznej od akcjonariuszy Emitenta, tj. spółki Blue Ring Sp. z o. o., Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz spółki Omegia S.A., informujące, iż na skutek zawarcia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F Emitenta z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2025 roku zmianie może ulec poziom zaangażowania w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Spółki przez zawiadamiających.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 ust 1 ustawy o ofercie