EN DE

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy

 

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 69b ustawy o ofercie publicznej od akcjonariuszy Emitenta, tj. spółki Blue Ring Sp. z o. o., Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz spółki Omegia S.A., informujące, iż na skutek zawarcia umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F Emitenta z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2025 roku zmianie może ulec poziom zaangażowania w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Spółki przez zawiadamiających.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: podstawa prawna art. 70 ust 1 ustawy o ofercie

 

Zawiadomienie_Omegia.pdf

Zawiadomienie_Blue Ring.pdf

Zawiadomienie_Amida Capital.pdf