EN DE

Podpisanie listu intencyjnego z Intec Medical Sp. z o.o.

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym informuje, że podpisał list intencyjny z Intec Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która zajmuje się dystrybucją sprzętu medycznego.

Sygnatariusze listu intencyjnego deklarują chęć nawiązania współpracy w ramach rozwoju platformy CarnaLife, będącej własnością Emitenta, o dodatkowe urządzenia medyczne oraz rozwoju urządzeń medycznych Intec Medical w zakresie telemedycyny.

Sygnatariusze listu mają nadzieje, że współpraca pomiędzy nimi ułatwi pełne wykorzystanie potencjału jednostek w sprzedaży systemu w aptekach medycznych na terenie całej Polski.

W ocenie Zarządu MedApp S.A. list intencyjny jest ważnym krokiem w rozwoju Emitenta, gdyż daje możliwość umieszczenia na każdym urządzeniu medycznym sprzedawanym przez IntecMedial logotypu z informacją o możliwości pobrania aplikacji CarnaLife Lite.

Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że warunki współpracy zostaną ustalone na mocy odrębnej umowy. Spółka poinformuje niezwłocznie o jej zawarciu lub odstąpieniu od realizacji zamierzeń niniejszego listu intencyjnego.