EN DE

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie (31-416) przy ul. Dobrego Pasterza 122A („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 grudnia 2017 roku, w dniu 22 grudnia 2017 roku podpisał umowę z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-523) przy ul. Moniuszki 50, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.