EN DE

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.01.2017 roku, w dniu 14.03.2017 roku podpisał umowę z UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.