EN DE

Podpisanie umowy konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent

W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2018 z dnia 11/06/2018 r. Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dzisiejszym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF)” podpisało umowę z Konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent.

W skład Konsorcjum, poza Emitentem, wchodzą Softiq Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (lider konsorcjum), Edison S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Łączna wartość oferty dla całego Konsorcjum wynosi około 7 mln PLN brutto. Wartość oferty przypadającej Emitentowi jest marginalna z punktu widzenia działalności. Informacja o podpisaniu umowy przez Konsorcjum uznana za istotną dla Spółki, ze względu na fakt, że jej zawarcie jest kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela zamówień na rok bieżący i lata kolejne.

Uczestniczenie w budowaniu „Platformy Elektronicznego Fakturowania” nie jest strategicznym kierunkiem rozwoju firmy ale potwierdza wysokie kompetencje w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji.

Platforma PeF służyć będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia.

Udział Emitent w Konsorcjum wynika z posiadanego know-how z zakresu programistycznego, w szczególności w zakresie aplikacji mobilnych.