EN DE

EBI - 18/2018

08.11.2018

Powołanie Członka Zarządu

Zarząd MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 07.11.2018 podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko członka Zarządu Spółki Pana Roberta Trzos.

Życiorys zawodowy nowego członka Zarządu, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.