EN DE

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Medapp S.A. informuje, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę sprawie dokooptowania nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Błażeja Wasilewskiego.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.