EN DE

Powołanie nowego członka Zarządu

Zarząd Medapp S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła dziś uchwałę w sprawie powołania nowego członka zarządu – Pana Roberta Trzosa – i postanowiła powierzyć mu funkcję wiceprezesa zarządu.

Życiorys zawodowy nowego członka zarządu, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.