EN DE

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Medapp S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej – Panią Ewelinę Rytter oraz Pana Grzegorza Wronę.

Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.