EN DE

ESPI - 9/2018

26.06.2018

Powołanie Rady Naukowej

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 26.06.2018 roku Rady Naukowej.

W skład Rady Naukowej skupionej wokół Emitenta weszli:

– prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek (kardiologia interwencyjna), który będzie pełnił rolę Przewodniczącego Rady;

– prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak (kardiologia kliniczna);

– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak (kardiologia kliniczna);

– dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. nadzw. (kardiologia interwencyjna);

– dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz, prof. nadzw. (kardiologia interwencyjna);

– dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. nadzw. (bioinżynieria serca);

– dr n. med. Piotr Lodziński (elektrofizjologia serca);

– dr n. med. Paweł Balsam (elektrofizjologia serca);

– dr n. med. Leszek Kamiński (kardiologia kliniczna);

– dr inż. Przemysław Korzeniowski (oprogramowanie symulacyjne).

Do zadań Rady Naukowej w szczególności należy:

1. opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez MedApp w obszarze innowacyjnym i rozwojowym;

2. opiniowanie wdrażania innowacji;

3. poprzez opinie wpływanie na podniesienie jakości świadczonych usług;

4. opiniowanie długoterminowej strategii spółki;

5. opiniowanie lub proponowanie kandydatur do reprezentowania MedApp na wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych.