EN DE

EBI - 10/2011

14.12.2011

Zmiana adresu Yellow Hat SA

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana adresu spółki.

Aktualny adres spółki:

ul. Łowicka 19 lok. 6,

02-574 Warszawa.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.