EN DE

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B

Zarząd Yellow Hat S.A. informuje, o złożeniu wniosku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B. We wniosku zaproponowano wyznaczenie pierwszego dnia notowania na dzień 14 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.