EN DE

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Yellow Hat S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 – w dniu 14 lutego 2014 roku

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 – w dniu 15 maja 2014 roku

– Raport okresowy roczny za 2013 rok – w dniu 12 czerwca 2014 roku

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 – w dniu 14 sierpnia 2014 roku

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 – w dniu 14 listopada 2014 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”