EN DE

YELLOW HAT SA podpisanie umowy na wyłączną dystrybucję platformy Mag+

Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) informuje, iż podpisał umowę z firmą Magplus Inc. z siedzibą w Nowym Jorku oraz firmą Mag+ AB z siedzibą w Sztokholmie, na mocy której został wyłącznym partnerem platformy „Mag+” na terenie Polski. Na podstawie niniejszej umowy Emitent uzyskał prawo do dystrybucji platformy „Mag+” oraz przeprowadzania szkoleń i seminariów w zakresie korzystania z platformy „Mag+”. Umowa została zawarta na okres jednego roku. Emitent będzie otrzymywał prowizyjne wynagrodzenie uzależnione od ilości treści publikowanych przez wydawców z terenu Polski za pomocą platformy „Mag+”.

Platforma „Mag+” jest jednym z wiodących rozwiązań na świecie, umożliwiających tworzenie w pełni interaktywnych publikacji, w tym czasopism, gazet cyfrowych, książek, raportów i katalogów. Publikacje stworzone z jej wykorzystaniem mogą być dystrybuowane w ekosystemach iTunes App Store oraz Google Play, a także Amazon AppStore, na urządzenia typu tablet i smartfon. Ze względu na różnorodne pakiety licencyjne Mag+ jest rozwiązaniem dedykowanym zarówno dla dużych wydawców prasowych, posiadających w swym portfolio dużą liczbę publikacji, jak i dla niewielkich wydawnictw posiadających jeden lub kilka tytułów. Również jednorazowe publikacje, takie jak książki lub katalogi mogą być tworzone, licencjonowane i dystrybuowane na bazie platformy „Mag+”.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.